AMDANOM NI

Yn hanesyddol a hyd heddiw mae madarch wedi cael effaith drawsnewidiol ar fywydau ffermwyr a chymunedau gwledig, yn enwedig mewn ardaloedd anghysbell penodol gydag adnoddau naturiol gwael.

IMGL8079=
usda-organig-80x80
eu-organig-119x80
FSSC22000
W@~NPQ1NM5X_Y4TR$B1AI5S
Halal
fegan-80x80
dim-gmo-80x80
di-glwten-80x80

Gan y gellir eu tyfu ar ddeunyddiau crai rhad sydd ar gael yn rhwydd, neu hyd yn oed mewn rhai achosion eu casglu yn y goedwig, mae tyfu / casglu madarch yn ffynhonnell incwm sy'n hygyrch i bawb.Yn draddodiadol roedd hefyd yn eithaf proffidiol oherwydd cyfuniad o brinder a galw mawr yn newid yn llwyr economi'r ardaloedd sy'n arbenigo mewn cyflenwi madarch a darparu cyfleoedd i bobl fusnes a ffermwyr fel ei gilydd.

Er bod hyn yn parhau i fod yn wir i raddau, mae lledaeniad gwybodaeth am amaethu dros y blynyddoedd diwethaf wedi gostwng prisiau ac mae mynd ar drywydd elw mewn diwydiant sy'n dal heb ei reoleiddio i raddau helaeth wedi arwain at sefyllfa lle mae difwyno a gwybodaeth anghywir yn gyffredin.

Dros y 10+ mlynedd diwethaf mae Johncan Mushroom wedi datblygu i fod yn un o'r prif wneuthurwyr sy'n cefnogi'r diwydiant.Trwy fuddsoddi mewn paratoi a dethol deunydd crai, gan ymdrechu'n barhaus i wella technoleg echdynnu a phuro a rheoli ansawdd, ein nod yw darparu cynhyrchion madarch y gallwch ddibynnu arnynt yn dryloyw.

EIN CYNHYRCHION

Agaricus bisporus Madarch botwm Champignon
Agaricus subrufescens Agaricus blazei  
Agrocybe aegerita Cyclocybe aegerita  
Armillaria mellea Madarch mêl  
Auricularia auricula-judae Ffwng du Clust jeli
Boletus edulis Porcini  
Cantharellus cibarius    
Coprinus comatus Mane shaggy  
Cordyceps militaris    
Enokitake Fflammwlin felutipes Madarch Enoki
Ganoderma applanatum Conc yr arlunydd  
Ganoderma lucidum madarch Reishi LingZhi
Ganoderma sinense Ganoderma Piws  
Grifola frondosa Maitake  
Hericium erinaceus Madarch mane y llew  
Inonotus obliquus Chaga caga
Laricifomes swyddogol Agarikon  
Morchella esculenta Madarch Morel  
Ophiocordyceps sinensis mycelium
(CS-4)
Cordyceps sinensis myseliwm Paecilomyces hepiali
Phellinus igniarius    
Phellinus linteus Mesima  
Phellinus pini    
Pleurotus eryngii Madarch wystrys y brenin  
Ostreatus Pleurotus Madarch wystrys  
Pleurotus pulmonarius    
Polyporus umbellatws    
Schizophyllum commune    
Shiitake edodes Lentinula  
Trametes versicolor Coriolus versicolor madarch cynffon Twrci
Tremella fuciformis Ffwng eira Madarch jeli gwyn
Melanosporum cloronen Tryffl du  
Wolfiporia extensa Poria cocos Fuling