Sut mae echdynnu Cordycepin o Cordyceps militaris

Mae Cordycepin, neu 3′-deoxyadenosine, yn deillio o'r adenosine niwcleosid.Mae'n gyfansoddyn bioactif y gellir ei echdynnu o wahanol rywogaethau o ffwng Cordyceps, gan gynnwys Cordyceps militaris a Hirsutella sinensis (mycelium eplesu artiffisial o ophiocordyceps sinensis).

Mae angen nodi'n benodol bod y prawf yn dangos nad oes gan gorff hadol ophiocordyceps sinensis cordycepin, ond mae ganddo gynnwys uchel o fetelau trwm, yn enwedig Arsenig.

Gellir gwneud y broses echdynnu ar gyfer cordycepin trwy'r camau canlynol:

1. Dewis rhywogaethau ffwngaidd: Y cam cyntaf yw dewis y rhywogaeth briodol o ffwng Cordyceps i'w echdynnu.Mae Cordyceps militaris yn aml yn cael ei ffafrio oherwydd ei fod yn cynnwys lefelau uwch o cordycepin na rhywogaethau eraill.Mae Hirsutella yn rhy ddrud i wneud echdynnu.Felly cordyceps militaris yw'r dewis cyntaf hyd yn hyn.

2.Cultivation y ffwng: Mae'r cordyceps militaris yn cael ei drin mewn amgylchedd rheoledig i sicrhau twf gorau posibl a chynhyrchu cordycepin.Gall hyn gynnwys tyfu'r ffwng ar swbstrad, fel reis neu ffa soia, o dan amodau penodol o dymheredd, lleithder a golau.
Rydym fel arfer yn dewis cynnwys cychwynnol cordycepin mewn ystod o 0.1-0.3% (mae angen swbstradau penodol, reis a phowdr ffa soia).Fel rheol, dim ond 0.05% cordycepin neu hyd yn oed yn llai sydd gan y cordyceps militaris gan swbstradau bran gwenith.

3.Cynaeafu a sychu: Unwaith y bydd y ffwng wedi cyrraedd aeddfedrwydd, caiff ei gynaeafu a'i sychu i gael gwared â lleithder gormodol.

4. Echdynnu cordycepin: Yna caiff y deunydd ffwngaidd sych ei falu'n bowdr mân a'i echdynnu gan ddefnyddio toddydd addas.Gall Cordycepin fod yn hydawdd mewn dŵr ac ethanol solution.We yn gyffredinol yn defnyddio echdynnu dŵr oherwydd ei fod yn dangos perfformiad cost gwell ac yn hawdd i'w rheoli.
Y pwynt echdynnu dŵr i gael cordycepin yw rheoli'r tymheredd o dan werth penodol, fel arfer o dan 70 gradd canradd.Fel arall, bydd yn cael ei hydrolysu'n hawdd.

5.Purification: Yna mae'r dyfyniad crai sy'n deillio o hyn yn cael ei buro gan ddefnyddio gwahanol ddulliau megis cromatograffaeth, dyddodiad, neu grisialu i ynysu'r cyfansawdd cordycepin.
Yn ein cyfleuster, rydym yn defnyddio cromatograffaeth (resin cationig) i wneud cynnwys uchel o cordycepin o 5% i 95% (dyma'r nifer uchaf yr ydym wedi'i wneud hyd yn hyn)
Yn gyffredinol, nid oes angen puro cordycepin o 0.5% -3%.

6.Analysis a phrofi: Mae'r cynnyrch terfynol yn cael ei ddadansoddi a'i brofi ar gyfer purdeb, nerth, ac ansawdd i sicrhau ei fod yn bodloni'r manylebau a ddymunir.

Felly ar y cyfan, mae'r broses echdynnu yn cynnwys: Difodiant dŵr, Hidlo, Crynodiad, Puro, Sychu, Hidlo, a Darganfod Metel.

Mae profi cordycepin wedi'i hen sefydlu.Yn fyr, i ddefnyddio HPLC gyda'r sampl cyfeirio o Cordycepin.Y colofnau mwyaf cyffredin a ddefnyddir ar gyfer gwahanu cordycepin yw colofnau C18 gyda maint gronynnau o 3-5 µm a hyd o 150-250 mm.Gyrrwch e-bost atom os ydych am wybod mwy amdano.

Un peth arall , y swbstradau ar ôl corff hadol cordyceps militaris ' yn cael eu cynaeafu hefyd yn cynnwys nifer fach o cordycepin .Felly gall y darn ohono fod â 0.2-0.5% cordycepin.


Amser postio: Mai-16-2023